Tjänster

Lägg en stadig grund för ditt projekt! Oavsett vilken typ av markarbete du behöver hjälp med är vi med dig från förberedelser till genomförande och avslut av hela projektet.

Din professionella markentreprenör

Vi har lång erfarenhet inom olika typer av markarbeten och kan hjälpa dig med alla typer av grävarbeten. Vi har bland annat arbetat med markarbete för bygg och anläggning, pooler, konstgräs, trädgårdsanläggningstenläggning och dräneringar. Du kan se några av våra projekt här samt på vårt instagram. Kontakta oss för en kostnadsfri offert!

Vi erbjuder dig hjälp med ditt poolbygge, från markarbete till färdig pool. Vi har även helhetslösningar där färdig trall ingår. Klicka här för att läsa mer.

Vi hjälper dig att anlägga din trädgård, från planering och markarbete till färdigt resultat enligt önskemål. Klicka här för att läsa mer.

Vi på TK Mark & Anläggning samarbetar med Mark och Sten i Örebro AB. När du anlitar oss är det vi som gör grundarbetet och därefter sköter Mark och Sten själva stenläggningen. Klicka här för att läsa mer.

Konstgräs passar bra för tex golfbanan, fotbollsplanen, villatomten, innergården, balkongen, parken eller lekplatsen. Vi hjälper dig med markarbete och installation! Klicka här för att läsa mer.